Dolar : Alış : 2.9179 / Satış : 2.9231
Euro : Alış : 3.2716 / Satış : 3.2775
HAVA DURUMU
hava durumu

istanbul32°CAz Bulutlu

Son Dakika Haberleri

Üyelik İşlemleri Yeni Üyelik / Giriş Yap

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Tanıtımı

Ana Sayfa » Haberler » Ortadoğu Teknik Üniversitesi Tanıtımı
17 Ocak 2012
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Tanıtımı

Click the image to open in full size.

Tarihçe

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ya da kısaca ODTÜ (İngilizce: Middle East Technical University, kısaca METU), 15 Kasım 1956 tarihinde, zamanın Türkiye Cumhuriyeti başbakanı Adnan Menderes ve Karayolları Genel Müdürü Vecdi Diker tarafından Ankara’da kurulan bir devlet üniversitesidir. 2009 yılına kadar 90.000’in üzerinde mezun veren üniversitenin, eğitim dili İngilizcedir.
Üniversitenin misyonu, öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek, toplumun ve insanlığın toplumsal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmak, bilgiyi üretmek, uygulamak, yaymak ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmek, temel ilkeleri ise bilimsel yaklaşım, akademik özgürlük, disiplinlerarası yaklaşım, yaşam boyu eğitim, nitelikli insan yetiştirme, öğrenciye destek, toplumla iletişim ve katılımcı yönetimdir.

Kuruluş 

Üniversite yerleşkesinin girişinde bulunan Bilim Ağacı.
ODTÜ, Türkiye ve diğer Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında çalışan yetiştirmek üzere 15 Kasım 1956 tarihinde “Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü” adıyla eğitime başlamıştır. Üniversitenin “Kuruluş ve Hazırlıkları Hakkındaki 6887 Sayılı Yasa” 29 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ODTÜ’nün özel durumunu belirleyen ve tüzel kişiliğine kavuşturan 7307 sayılı “Kuruluş Yasası” ise 27 Mayıs 1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Kanunun ODTÜ’nün kuruluşu ve amacıyla ilgili maddeleri şöyledir.
Madde 1: Gençliğin eğitimini temin etmek, araştırmalar yapmak ve bu kanun hükümleri dahilinde idare edilmek üzere Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi adı ile hükmi şahsiyeti haiz bir üniversite kurulmuştur.
Madde 2:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin gayeleri şunlardır:
Muayyen evsafı haiz Türk gençlerine, bilhassa ilmi, teknik ve mesleki sahalarda ve fakat bunlara inhisar etmeksizin umumiyetle İngiliz dilinde ileri bir öğretimi temin edecek geniş imkânlar tanımak.
Diğer memleketlerin evsafı haiz gençlerine, müracatleri ve talebe olarak kabul edilmeleri üzerine mümasil imkânlar temin etmek.
Türkiye ve Orta-Doğu’nun kaynaklarının inkaşafına ve iktisadi meselelerinin halline bilhassa ehemmiyet verilmek üzere, Türk Milletine ve diğer milletlere fayda sağlayacak araştırmalar yapmak.
Hakikatı aramaya ve insanlığın bilgisini artırmaya matuf temel araştırmalar yapmak.
Üniversite ilk açıldığı yıllarda Kızılay’da Emekli Sandığı’na ait bir bina ile TBMM yakınlarında bulunan barakalarda eğitim vermiş, 1963 yılında bugün hizmet verdiği alana taşınmıştır.
İlk yıllar 
“ Orta Doğu Teknik Üniversitesi, bu yıl, kuruluşunun onuncu yıldönümünü kutlayacaktır. Halen, 18 ülkeden gelen 4000’in üstünde öğrencinin eğitim gördüğü Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin bundan beş yıl önce ancak 500 öğrencisi vardı. Öğrencilerin çoğunluğunu Türkler teşkil etmekle beraber, yüzlerce Pakistanlı, İranlı ve Arap, bir İsrailli 20 Amerikan, 2 İngiliz öğrenci de orada eğitim görmektedir. Üniversitenin öğretim dili İngilizce’dir. ”
—The London Times, 13 Mayıs 1966
27 Mayıs Darbesi’nin ardından, ODTÜ Mütevelli Heyeti üyesi olan Adnan Menderes tutuklanmış, üniversitennin kapatılacağı düşüncesi yayılmıştır. Darbe’den sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Adnan Menderes’in eseri olduğunu ileri sürerek kapatılmasını isteyen Milli Birlik Komitesindeki diğer cuntacı arkadaşlarına karşı çıkan Kurmay Albay Sami Küçük, bu üniversite’nin eğitim faaliyetlerine devamını sağlamıştır. Ağustos 1960’ta ODTÜ Mütevelli Heyetinin görevine son veren 43 sayılı yasa yürürlüğe girmiş ve bundan 10 gün sonra ODTÜ’nün ilk Türk rektörü olarak Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu atanmıştır. Feyzioğlu’nun gelmesiyle birlikte ODTÜ, bir Türk üniversitesi niteliğine sahip olmuş ve Türkiye’deki yasa ve hukuk sistemine uyum sağlamıştır.
1960 döneminde ODTÜ’nün iç yazışmaları Türkçe olarak yapılmaya başlanmış ve ilk kez yönetmelikler çıkarılmıştır.
Ekim 1960’da 147’ler olayı olarak anılan Askeri yönetimin 147 öğretim üye ve yardımcısını üniversitelerden uzaklaştırma kararını protesto etmek için birçok rektör ve öğretim üyesi görevlerinden istifa etmişlerdir. Turhan Feyzioğlu’nun istifası kabul edilmemiş ve Feyzioğlu Ocak 1961 tarihine kadar üniversitenin rektörlük görevini yürütmüştür.
ODTÜ ilk mezunlarını 1960 Haziran ayında vermiştir. Bu dönemde Makine Mühendisliği Bölümü’nden 11 ve Mimarlık Bölümü’nden 19 öğrenci toplam 30 kişi mezun olmuştur.
1963 yılının eylül ayında gibi Mimarlık Fakültesi binası tamamlanmış ve 1 Ekim 1963 yılında yeni kampüs öğretime açılmıştır. Böylece 63-64 öğretim yılının başlangıcında üniversitenin büyük bir bölümü yeni kampüse taşınmıştır. 
Son dönem ve belediye ile sorunlar 
1994 yılında ODTÜ, Türkiye’nin ilk web sayfasını açmıştır. 1996 yılında 40. yılını kutlayan üniversitenin, 2000 yılında Kuzey Kıbrıs’ta Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü açılmıştır. 2005 yılında ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi hizmete girmiştir.Üniversite, 2009 yılına kadar 90.000’in üzerinde mezun vermiştir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 1. fıkrası gereğince, ODTÜ içindeki kaçak olduğunu iddia ettiği 45 yapının her birine 40 bin TL olmak üzere, toplam 1 milyon 800 bin TL para cezası kesti. Belediye, kaçak olduğunu iddia ettiği yapıların mevzuata uygun hale getirilmemesi durumunda yıkılmasına karar verdi.Üniversite rektörlüğü daha sonra 45 yapının her biri için ayrı ayrı dava açtı ve tüm mahkemeler yıkım ve ceza kararlarının yasal dayanağı olmadığının ve bunların kamu yararına aykırı olduğunu hükme bağladıklarını bildirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan 1/25000 ölçekli planda bulunan Bilkent Yolu ile Anadolu Bulvarı arasında ve Eskişehir Yolu’na paralel olarak önerilen yolun ODTÜ eğitim binalarının arasından geçmesi planlanmakta ve bu plan üniversite ile belediye arasında tartışmalara neden olmaktadır.
Akademik profil

Üniversitede yaklaşık 2200 öğretim elemanı ile 21.000 öğrenciye eğitim verilmektedir. Üniversite Giriş Sınavları’nda ilk 1000’de yer alan öğrencilerin üçte birinden çoğu bu üniversiteyi tercih eder. ODTÜ öğrencilerinin %40’tan fazlası yüksek lisansa devam etmektedir. 2008 ÖSS’de ilk SAY2 kategorisinde 10.000’e giren öğrencilerin 957’si, EA2 kategorisinde ilk 10.000’e giren öğrencilerin 972’si ODTÜ’yü tercih etmiştir. Üniversitede 2008’de 1381 yabancı uyruklu öğrenci eğitim görmektedir. Öğretim elemanı başına 21.9 öğrenci düşer. 2008-2009 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerinin 2294’ü, yani %13.9’u doktora, %21.9’u yüksek lisans öğrencisidir.
Üniversite 2007 yılında TÜBİTAK projelerine 85 milyon TL civarında kaynak ayırmış, ve Türkiye’deki üniversiteler arasında birinci olmuştur. ODTÜ’nün ardından en çok payı ayıran İstanbul Teknik Üniversitesi’nin projelere ayırdığı kaynak ise yaklaşık 20 milyon TL’de kalmıştır.
Üniversite, 2004-2008 yılları arasında TÜBİTAK tarafından desteklenen projelere 84.4 milyon TL harcamıştır. Bu oranla 2004-2008 yılları arasında öğretim elemanı başına düşen TÜBİTAK proje bütçesi 1.161.000 TL olmuştur.
ODTÜ, Dünya’nın en prestijli üniversite sıralaması olan Times Higher Education sıralamasında 183. sıra ile Türkiye’nin en iyi devlet üniversitesi olmuştur. Bu sıralamaya göre de Türkiye’nin en iyi 2. üniversitesidir. 
2006’da ÖSS’de ilk 100’den 9 kişi, ilk 500’den 108 öğrenci kabul eden ODTÜ,[25] 2008 ÖSS’de ilk 100’den 24, ilk 500’den 65 öğrenci kabul etmiştir.
ODTÜ, Türkiye’de öğretim üyesi başına düşen makale sayısı sıralamasında ön sıralarda (6.) yer almaktadır.

GENEL BİLGİLER

2007-2008 akademik yılında yaklaşık 4,500’ü yüksek lisans, 2,700’ü doktora öğrencisi olmak üzere 23,000’i aşkın öğrencinin kaydı yapılmıştır. Bu öğrencilerin yaklaşık yüzde otuzu yüksek lisans pogramlarına kaydolmuştur.
Her yıl, 80 farklı ülkeden belirli bir akademik dereceye sahip 1,500’den fazla öğrenci ODTÜ’ye devam etmektedir.

Bir çok ülkeden lisans ve yüksek lisans öğrencileri “Özel Öğrenci” veya “Değişim Öğrencisi” olarak bir yarıyıl veya bir yıl boyunca ODTÜ’de öğrenim görmektedir. ODTÜ, halihazırda pek çok yabancı üniversite ile Öğrenci Değişim Programı faaliyetleri yürütmektedir.

ODTÜ’de 3’ü uluslararası ortak program olmak üzere 40 lisans programının yürütüldüğü 5 Fakülte, 97 yüksek lisans ve 62 doktora programının yürütüldüğü 5 Enstitü, İngilizce eğitimi veren Yabancı Diller Yüksek Okulu faaliyet göstermektedir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’na bağlı 13 lisans programı yürütülmektedir.

ODTÜ, Türkiye’nin rekabeti yüksek sayılı üniversitelerindendir. Her yıl ülke çapında yapılan Üniversite Giriş Sınavları’na giren en yüksek puanlı 1000 öğrencinin 1/3’ünden fazlası ODTÜ’yü tercih etmektedir. ODTÜ’de öğrenim görme talebi çok yüksek olduğundan, ODTÜ’nün pek çok bölümü, Üniversite Giriş Sınavı’na giren yaklaşık birbuçuk milyon öğrenciden sadece en üstteki yüzde üçlük dilime girebilenleri kabul etmektedir. ODTÜ öğrencilerinin yüzde kırktan fazlası yüksek lisansa devam etmektedir.

Kampus alanı 45.000 dekar (4500 hektar), orman alanı ise 30.430 dekar (3043 hektar) büyüklüğündedir ve Ankara’nın merkezinden 20 km uzaktaki Eymir Gölü’nü de içine almaktadır. ODTÜ öğrencileri, bu gölde yapılan kürek sporu faaliyetlerinden, balık avlama ve piknik olanaklarından ve çeşitli etkinliklerden yararlanabilirler. ODTÜ’nün ana kampusundan ve şehirdeki belli merkezlerden buraya otobüs seferleri mevcuttur.

Konum ve Yerleşke

ODTÜ Kampusu Ankara-Eskişehir Otoyolu üzerinde bulunmaktadır. 1960’lı yıllardan başlayarak Üniversite çalışanları ve öğrencilerinin çabaları ile tamamen ağaçlandırılmıştır.

Kampus sınırları içinde Eymir Gölü bulunmaktadır. Bu göl ve çevresindeki ortam, ODTÜ çalışanlarının ve öğrencilerinin kürek sporu, balık avlama, piknik yapma ihtiyaçlarını kısmen karşılamaktadır. Eymir Gölü’nün de çevresi, Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin çabaları sonucu ağaçlandırılmıştır. ODTÜ’nün su ihtiyacı, Eymir Gölü etrafındaki derin su kaynaklarından sağlanmaktadır.

Üniversitenin bütün fakülteleri ve bölümleri, İçel-Erdemli’de bulunan Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Kuzey Kıbrıs Kampusu dışında aynı kampus alanı içindedir.

Fakülteler, Enstitüler ve Okullar

Mimarlık Fakültesi
- Mimarlık Bölümü 
- Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
- Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Fen Edebiyat Fakültesi
- Biyoloji Bölümü 
- Kimya Bölümü 
- Tarih Bölümü 
- Matematik Bölümü 
- Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
- Felsefe Bölümü 
- Fizik Bölümü 
- Psikoloji Bölümü 
- Sosyoloji Bölümü 
- İstatistik Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İşletme Bölümü 
- İktisat Bölümü 
- Uluslararası İlişkiler Bölümü 
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Eğitim Fakültesi
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
- Eğitim Bilimleri Bölümü 
- İlköğretim Bölümü 
- Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 
- Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 
- Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
Mühendislik Fakültesi
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 
- Kimya Mühendisliği Bölümü 
- İnşaat Mühendisliği Bölümü 
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 
- Mühendislik Bilimleri Bölümü 
- Çevre Mühendisliği Bölümü 
- Gıda Mühendisliği Bölümü 
- Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
- Endüstri Mühendisliği Bölümü 
- Makina Mühendisliği Bölümü 
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 
- Maden Mühendisliği Bölümü 
- Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü
Enstitüler
- Uygulamalı Matematik Enstitüsü
- Enformatik Enstitüsü 
- Deniz Bilimleri Enstitüsü 
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü
Meslek Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu
- Temel İngilizce Bölümü 
- Modern Diller Bölümü 
- Akademik Yazı Merkezi
Rektörlüğe Bağlı Bölümler
- Türk Dili Bölümü 
- Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü

FOTOGRAFLAR

Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

BENZER İÇERİKLER

FOTOSEL KRONOMETRE ‘DE KAMPANYAYI KAÇIRMAYIN !

FOTOSEL KRONOMETRE ‘DE KAMPANYAYI KAÇIRMAYIN !KREDİ KARTINA 12 TAKSİT İMKANINI KAÇIRMAYIN !    Sistem tripodlar, reflektörlü

Marmara Meslek Kursu-İstanbul

Marmara Meslek Kursu-İstanbulYAZA ÖZEL BÜYÜK KAMPANYA (Spa Yöneticiliği Kursu)(Estetisyenlik)(Masör-Masöz) MİLLİ

Besyom Hazırlık Kursları- İstanbul

Besyom Hazırlık Kursları- İstanbulWeb Site ve Facebook Sayfamızın Sahibi Besyo Alanında İlk ve Tek Dergi Yazan

RastgeleSeçilen İçerik

FACEBOOK'TA BİZİ BULUN

Besyom Hazırlık Kursları | Beden Eğitimi, Besyo | Formasyon