Dolar : Alış : 2.9099 / Satış : 2.9152
Euro : Alış : 3.289 / Satış : 3.2949
HAVA DURUMU
hava durumu

istanbul31°CAz Bulutlu

Son Dakika Haberleri

Üyelik İşlemleri Yeni Üyelik / Giriş Yap

Elazığ Fırat Üniversitesi Tanıtımı

Ana Sayfa » Haberler » Elazığ Fırat Üniversitesi Tanıtımı
16 Ocak 2012
Elazığ Fırat Üniversitesi Tanıtımı

Zengin bir kültür hayatı bulunan Elazığ ve ilçelerinde eğitim ve öğretime başlayan ve daha sonrada Bingöl, Muş, Tunceli illeriyle Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yükseköğretim kurumlarına sahip olan ve 2547, 2809, 3337 ve 3389 sayılı kanunlarla bugünkü hüviyetini kazanan Fırat Üniversitesi’nin kuruluşu, kademeli olarak gerçekleşmiştir. Büyük Önder Atatürk, 1936 yılında üniversitelerin yurt sathında yaygınlaştırılması gerektiğine işaret etmiş ve Ulu Önder’in bu işaretleri doğrultusunda Doğu Anadolu’da üniversite kurulmasının doğru olacağı vurgulanmıştır. Bu gelişmelerin sonucu olarak 1942 yılında düzenlenen ‘Ikinci Üniversite Haftası’da Elazığ’da yapılmıştır. Bu haklı teşebbüslerin desteklediği, Elazığ’da bir yükseköğretim kurumuna sahip olma çabaları nihayetinde, 1967 yılında gerçekleşmiştir. 1967 yılında Yüksek Teknik Okul açılmış, aynı yıl içinde Ankara Üniversitesi Senatosu’nun Elazığ Veteriner Fakültesi’nin kurulmasını öngören kararı Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanmıştır. Teknik Yüksekokul, 1184 Sayılı Kanunla 1969 yılında Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (EDMMA)ne dönüşmüş, Veteriner Fakültesi de 1970 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak öğretime açılmıştır. Kuruluşu 11 Nisan 1975 tarih ve 1873 Sayılı Kanunla gerçekleşen Fırat Üniversitesi’nin çekirdeğini Veteriner Fakültesi oluşturmuştur. 1975-1976 eğitim öğretim yılında Fen-Edebiyat Fakülteleri’nin de ilavesiyle Üniversite, eğitim ve öğretime üç fakülte ile başlamıştır. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ve 41 sayılı KHK ile yeniden düzenlenen Fırat Üniversitesi’nde Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi adını almış, EDMMA (Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi) ise Mühendislik Fakültesi’ne dönüştürülerek üniversite bünyesinde yer almıştır.

Click the image to open in full size.

1983 – 1984 eğitim-öğretim yılında, kuruluş çalışmaları tamamlanan Tıp ve Teknik Eğitim Fakülteleri, 1992 yılında Su Ürünleri Fakültesi ve 1998-1999 eğitim-öğretim yılında Eğitim Fakültesi’nin, 2001-2002 eğitim öğretim döneminde Iletişim Fakültesi’nin eğitim-öğretime açılmasıyla birlikte üniversite bünyesindeki fakülte sayısı dokuza çıkmıştır. Fırat Üniversitesi Muş Eğitim Fakültesi, 2809 Sayılı Kanunun ek 30. maddesine istinaden, T. C. Bakanlar Kurulu’nun 06.08.1998 tarih ve 98/1462 Sayılı Kararı ile kurulmuştur. T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 26.04.2006 tarih ve 1142 sayılı yazısı ile 2006-2007 öğretim yılında Muş Eğitim Fakültesi Ilköğretim Bölümü Okul öncesi eğitim öğretmenliği programına 40, Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Programına 30 öğrenci alınması kararlaştırılmıştır. Bir başka yeni fakültemiz olan Bingöl Ziraat Fakültesinin de temeli atılmıştır. Ayrıca Tunceli Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesinin kuruluş kararı çıkmış, ancak, eğitim-öğretime açılamamıştır. 1983 yılında Tunceli ve Bingöl Meslek Yüksekokulu, 1987 yılında Muş Meslek Yüksekokulu, 1989 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1992 yılında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Keban Süleyman DEMIREL Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Bunları 1995 Yılında Maden Meslek Yüksekokulu ile Sivrice Meslek Yüksekokulu, 1996 yılında Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu, 1997 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Elazığ Sağlık Yüksekokulunun kuruluşları takip etmiştir. Muş Malazgirt Alparslan Meslek Yüksekokulunun 2001-2002 yılında eğitim öğretime açılmasıyla birlikte yüksekokul sayısı 13’e ulaşmıştır. 2001-2002 Eğitim – Öğretim Yılında öğrenci alımına başlayan Devlet Konservatuarı, 2004-2005 Eğitim – Öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NİN BUGÜNÜ

Üniversitemiz, Rektörlük ve Mühendislik Fakültesi Kampüsleri ile birlikte on üniteden oluşmaktadır. Rektörlük Kampüsü, hazine adına tapulu ve üniversitemize tahsili 881.872 m2’lik alan ile kamulaştırılarak, üniversitemiz adına tescil edilen 532.522 m2 olmak üzere toplam 1.414.394. m2 Mühendislik Fakültesi Kampüsü ise hazine adına tapulu ve Üniversitemize tahsisli 626.092 m2 yüzölçümündeki alanlar üzerine kurulmuşlardır. 

Click the image to open in full size. Üniversitemize bağlı Araştırma ve Uygulama Çiftliği iki ünite halinde; Kesik Köprü’de 6.694.969 m2 ve Yurtbaşında 418.732 m2 yüzölçümündeki arazi üzerine faaliyetlerine devam etmektedir. Sivrice Cevizdere’de ise 4.285 m2lik Üniversitemiz Eğitim ve Dinlenme Tesisleri kurulmuştur. Harmantepe-Cip Barajında 15.700 m2 yüzölçümündeki arazi üzerine, Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesine bağlı Su Ürünleri Tesisleri bulunmaktadır. Üniversitemize bağlı Bingöl Meslek Yüksekokulu 125.000 m2, Tunceli Meslek Yüksekokulu 27.960 m2, Muş Meslek Yüksekokulu 11.329 m2 ve Kemaliye H. Ali AKIN Meslek Yüksekokulu 1596 m2 yüzölçümündeki arazi üzerine kurulmuştur. Üniversitemiz Fırat Tıp Merkezi, 30.000 m2lik bir alan üzerine kurulu olup 1998 yılında hizmete sunularak Elazığ’ın ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne sağlık hizmeti vermektedir. Üniversitemiz de akademik ve idari personelimiz için toplam 304 daireden oluşan lojmanlarımız vardır. Mevcut lojmanların; 154 adedi Rektörlük, 150 adedi Mühendislik Kampüsündedir. 
Üniversiteler; devlet, millet ve gençliğin birbirleriyle kaynaşıp bütünleştiği kurumlardır. Anayasamız başta olmak üzere Yükseköğretim Kanununda üniversitelerimize çok önemli yetki ve sorumluluklar yüklemiş bulunmaktadır. Ülkemizin çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarılmasında gerekli olan aydın kadroların yetiştirilmesi, modern bilim ve teknolojinin ülkemizde geliştirilip yetiştirilmesi, mili kültürümüzün incelenmesi ve milli şuurun halkımıza kazandırılması gibi hususlar, bu sorumluluklar arasında sayılabilir.

Click the image to open in full size.

Üniversitemiz, ülkemizin geleceğinde ve kalkınmasında önemli bir yeri bulunan, Doğu Anadolu Bölgesi’ne hizmet vermenin idraki içerisindedir. Cumhuriyet tarihine bakıldığı zaman bütün Cumhuriyet hükümlerinin sözü edilen bölgeye refah ve kalkınmanın nimetlerini getirmeyi hedef aldıkları görülür. Türk Devletinin ülkesi ve Milleti ile bölünmez bir bütün olarak refah ve mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulamak görevi üniversitelerimize verilmiştir. Bu görevin yerine getirilmesinde, öğrencilerimizi Atatürk Ilkeleri doğrultusunda eğitmek, Atatürk Inkılaplarını, onların hayat felsefesi haline getirmek ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen aydınlar olarak yetiştirmek gibi hususlar hedeflerimiz arasındadır. Bunun yanında Türk Kültür ve Medeniyetini, yapılan ilmi araştırmalar ve yürütülen kültür faaliyetleri ile halkımızın istifadesine sunmak temel amaçlarımız arasındadır. Ülkemizin ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin kalkınmasında; fen, mühendislik, uygulamalı bilimler, sağlık, tarım ve hayvancılık bakımından büyük faydalar sağlamaktadır. Üniversitemizin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda ifadesini bulan ana görevleri arasında yer alan hususları şöyle sıralamak mümkündür. % Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, tıp alanında uzmanlık seviyesinde öğretim yapmak. % Atatürk ilke ve Inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı, bilim anlayışı kuvvetli, milli tarih şuuruna sahip örf ve adetlerimize bağlı milli birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirici ruh ve irade gücüne sahip öğrenciler yetiştirmek. % Ülkemizi yakından ilgilendiren konular başta olmak üzere, bilimsel ve teknik çözümlere katkıda bulunup, araştırma ve uygulamaları bu yönde derinleştirerek; diğer ülkelerle işbirliği yapmak. % Araştırma ve incelemelerin sonuçlarını gösteren bilim ve tekniğin ilerlemesine katkıda bulunan yayınlar yapmak. % Türk milletinin genel kültür seviyesini yükseltici, aydınlatıcı ilmi çalışmalar yapmak. % Hükümetimiz ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde eğitim ve öğretim ile araştırma ve inceleme sonuçlarını ülkemiz ve dünya kamuoyunun istifadesine sunmak. % Hükümetimizin isteyeceği her türlü araştırma ve incelemeyi yapmak. Diğer taraftan bölgesel kalkınmanın sağlanmasına etkili olacak tarzda, kamu kesiminin, sanayinin, tarım ve hizmet sektörleri ile bölge halkının diğer ihtiyaçları doğrultusunda gerekli araştırma, incelemeler yapmaktadır. Yapmış olduğu bu araştırma ve incelemeleri bölgenin istifadesine sunmak ve kalkınmasında öncülük görevini yerine getirecek kalifiye insan gücü ihtiyacını karşılamaya çalışmanın yanı sıra, görev ve sorumluluklarını çok iyi bilen, yetenekli ve mutlu bir neslin yetişmesini sağlamak da, üniversitemizin önemli hedefleri arasındadır. Üniversitemiz, bütün bu hedefleri gerçekleştirmek için, aralarında Yükseköğretim Kurulu ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın da bulunduğu milli kuruluşlarımızın talep ve teklifleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmekte ve ileriye dönük planlarını uygulamaktadır. Üniversitemiz; yerleşimi itibariyle, şehrin merkezine çok yakın bir konumdadır.

Click the image to open in full size.

Öğrenciler ulaşım ihtiyaçlarını, yürüyerek, kolaylıkla sağlayabilmelerine rağmen, şehirle ulaşımı daha çabuk sağlayan imkanlar da, öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Üniversitemizde, bu amaç doğrultusunda, Elazığ Belediyesi’ne bağlı toplu taşım araçları, öğrenci yoğunluğuna göre her iki kampüse de seferler düzenleyip, bugün toplam mevcudu 17 bin 349u bulan, öğrencilerimize ulaşım hizmeti vermektedir. Ayrıca, şehir merkezinden kampüs önüne kadar taşıma yapan minibüs hatları da vardır. Üniversitemiz yerleşim itibariyle, büyük bir alan içerisine yayılmıştır. Orman Bakanlığı’na bağlı Zafran Mesire Yeri tarafından ikiye bölünmüş, bir kampüs görüntüsündedir. Bu münasebetle öğrencilerimize gerek her iki kampüs arasında hızlı ulaşım imkanı sağlama, gerekse mühendislik kampüsü bünyesinde bulunan YURTKUR’a bağlı yurtlarda kalan öğrencilerimizin Rektörlük kampüsünde yer alan fakülte ya da yüksekokullara rahat ulaşım sağlamaları amacıyla, Rektörlüğümüz tarafından bu hatlara da servis araçları tahsis edilmiştir.

Click the image to open in full size.

Üniversitemiz akademik ve idari personeliyle, öğrencilerine büyük kolaylıklar sağlayan bankacılık hizmetlerini de kampüs bünyesine taşımıştır. Bu münasebetle; Üniversitemiz Rektörlük Kampüsü’nde Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından açılan “Üniversite Şubeleri” ve bunun yanında, Ziraat Bankası, Iş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankasına ait ATM (Otomatik Para Çekme Makinesi) hizmet vermektedir. Üniversitemizde, öğrencilerimizin iletişim ve haberleşme olanakları son derece gelişmiştir. Mühendislik Kampüsü’nde yıllardan beri hizmet veren bir PTT hizmet şubesi öğrencilerimize günün her saatinde çok yönlü hizmet vermektedir. Üniversitemizde her fakülte, yüksekokul bünyesinde ve ayrıca öğrencilerimizin faydalandığı Üniversite Evi, kafeterya gibi bütün sosyal birimlerde, PTT tarafından ankesörlü telefon makineleri konulmuş; bu telefonlardan yurt içi ve yurt dışı görüşmeler kolaylıkla yapılabilmektedir. Mühendislik Kampüsü bitişiğinde ve şehir içinde bulunan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversiteye bağlı yurtlar dışında, Fırat Üniversitesi öğrencilerinin kalabileceği özel yurtlar da vardır. 

Click the image to open in full size.

Fırat Üniversitesi’nde bilgisayar ve bilgisayar ağlarının gelişmesiyle orantılı olarak bilişim hizmetleri de yaygınlaşmaya başlamıştır. Üniversitemiz, bu konuda çağdaş eğitim için her türlü yenilikleri bünyesine kazandırmaktadır. 1987’de EARN bağlantısına geçen 7 üniversiteden birisi olan Fırat Üniversitesi’nde bugün bilişim hizmetleri, artık yerini klasik yöntemler yerine, tamamen bilgisayar ve bilgisayar ağlarına bırakmış durumdadır. 4 Ekim 1998 gününden itibaren bütün birimlerimizde Internet bağlantısı yapılarak, öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin istifadesine sunulmuştur. Günümüzde bir lüks olmaktan çıkıp, temel ihtiyaç haline gelen bilgisayar ve internet işlemlerinde, üniversitemiz üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirmektedir. Şu anda, öğrenci laboratuarında bulunanlar dahil olmak üzere yaklaşık 3000 adet bilgisayar, öğrenci ve personelimizin kullanımına sunulmuştur. Bu bilgisayarların tümü internete bağlı olup; bütün dünya ile aktif bağlantı durumundadır. Üniversitemizin, hemen hemen tüm bölümlerinde, öğrencilerin bilgisayar uygulamalarında kullanılmak üzere, yeterli sayıda bilgisayar mevcuttur. Bunun yanında, Rektörlük bünyesinde kurulan Enformatik Bölümü öğrenci laboratuvarları bulunmaktadır. Merkez kampüsümüzdeki 16 laboratuar ile diğer il ve ilçelerdeki fakülte ve yüksekokullarımızdaki 7 enformatik laboratuarından öğrencilerimiz istifade etmektedirler. Bilgi Işlem Merkezimiz’de, öğrenci ve personel için, 2 ayrı mail server ve diğer gerekli serverlar kurularak; hem personele hem de öğrencilere e-mail adresi, web alanı sağlanmakta ve diğer internet hizmetleri sunulmaktadır. Internet erişim hızımız, 155Mbps´lik alt yapıya sahip olup şu anda 100 Mbps olarak çalışmaktadır.

Yerleşim Planı :

Click the image to open in full size.

Fakülteler

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü
Eğitim Bilimleri Bölümü
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
İlköğretim Bölümü
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi Bölümü

FEN FAKÜLTESİ

Biyoloji Bölümü
Fizik Bölümü
Kimya Bölümü
Matematik Bölümü
İstatistik Bölümü

İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Coğrafya Bölümü
Sosyoloji Bölümü
Tarih Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme Bölümü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
İktisat Bölümü
Uluslararası İlişkiler Bölümü

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM)

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Radyo-Tv ve Sinema Bölümü
Gazetecilik Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Biyomühendislik Bölümü
Çevre Mühendisliği Bölümü
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Gıda Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Jeodezi ve Fotogrametri(Geomatik) Mühendisliği Bölümü
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Kimya Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Bölümü
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Yazılım Mühendisliği Bölümü

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü
Elektrik Eğitimi Bölümü
Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü
Makine Eğitimi Bölümü
Metal Eğitimi Bölümü
Yapı Eğitimi Bölümü


TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Bölümü
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Otomotiv Mühendisliği Bölümü
Yazılım Mühendisliği Bölümü

Enstitüler

Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Yüksekokullar
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
Elazığ Sağlık Yüksek Okulu
Yabancı Diller Yüksek Okul

Meslek Yüksekokulları
Maden Meslek Yüksek Okulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Sivrice Meslek Yüksek Okulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Keban Meslek Yüksek Okulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Karakoçan Meslek Yüksek Okulu
Kovancılar Meslek Yüksek Okulu
Baskil Meslek Yüksek Okulu 

Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Enformatik Bölümü
Türk Dili Bölümü
Yabancı Diller Bölümü

Devlet Konservatuarı

Devlet konservatuvarımız 08.05.1997 tarihinde kurulmuştur. 2001 yılında Temel Bilimler Bölümüne özel yetenek sınavı ile 20 öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlamıştır. 2009 yılında ise Halk Oyunları Bölümü açılmış, ancak henüz öğrenci alımına başlamamıştır. Bünyesinde 11 akademik, 6 idari personel barındıran konservatuvarımızda toplam 82 öğrenci eğitim görmektedir. 
Konservatuvarımızda dört yıllık lisans eğitimine ek olarak, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Müzik anabilim dalı aracılığıyla yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programları da yürütülmektedir. Devlet Konservatuvarımız mezunları kamu sektöründe radyolara ve Devlet korolarına sanatçı olarak girebilir, özel sektörde müzik endüstrisi sahasında kompozitör, saz sanatçısı, ses sanatçısı ve notist olabilirler.

Kampüste Yaşam :

Sağlık Ve Spor

Click the image to open in full size.ağlık Kültür ve Spor Dairesi; öğrencilerin sağlıksosyalkültüreldanışma ve rehberlik ile sporihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim ve öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama merkezidir.
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.airemiz sağlık hizmetlerinden üniversitede çalışanlar ile, emekliler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri de yararlanmakta ve üniversitemizde çalışanların Daire Hekimliği görevleri de yürütülmektedir.
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.esmi Gazetede yayınlanan ve halen yürürlükte olan 3.2.l984 tarih ve l830l sayılı “Yüksek Öğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin” l0. maddesi ile dairemize verilen görevler ve hizmetler sırasıyla:

 • Sağlık Hizmetleri,
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri,
 • Sosyal Hizmetler,
 • Kültürel Hizmetler,
 • Spor Hizmetleridir.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Gerek öğrencilerimizin gerekse tüm akademik ve idari personelin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının ilk muayene ve tedavileri dairemizde yapılmaktadır. Daire Başkanlığımız Sağlık Birimi, 2006-2007 Öğretim Yılında (2) pratisyen hekim, (1) diş hekimi, (1) hemşire (1) memur, (1) geçici işçi statüsünde memur ile hizmetlerini sürdürmektedir.

Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulunca belirlenen “Yükseköğretim Öğrencilerinin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmasına ilişkin Uygulama Esasları” na uyulmaktadır. Bu nedenle öğrencinin ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı ise, ailesi öğrenciye 25 yaşına kadar bakmakla yükümlü olduğu için, tedavi giderleri; bağlı olduğu kuruluş tarafından karşılanmaktadır.

Ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmayan öğrenciler ile 25 yaşını geçmiş öğrencilerin tedavi giderleri Üniversitemizce bütçe imkanları çerçevesinde karşılanmaktadır. 2007 Mali Yılı için Üniversitemiz öğrencilerinden muayene ücreti olarak 0,80 (seksen) Ykr. alınmaktadır. 

SOSYAL HİZMETLER

Kuruluşu
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. ve 47. maddeleri ile 3843 sayılı kanunun 7. maddesi ve katma bütçe kanununun ilgili maddesi ile kurulmuştur.Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet vermektedir.

Amaç ve Kapsam
Üniversitemiz öğrencilerinin beslenme, barınma, sağlık, kültür, beden ve ruh sağlığının korunması boş zamanlarının değerlendirilmesi ve sosyal faaliyetlerinin karşılanmasını sağlamaktır.

Öğrencilere Verilen Beslenme Yardımı 
Üniversitemizde okumakta olan öğrencilerden maddi geliri düşük toplam 450 öğrenciye ücretsiz yemek verilmektedir.Bir öğrencinin birimimize maliyeti 450 kişix1,50 x 22 gün x 9 ay=133.650,00 YTL. dir. Bu rakam yıl sonu itibariyle Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile yıl sonunda mahsubu yapılarak özel ödenek olarak kayıt edilmektedir.

Üniversite Evi
Üniversitemizde tüm akademik ve idari personele, öğrencilerimize yemek ve kafeterya hizmeti veren yaklaşık on bin kişi kapasiteli Üniversite Evi’nin, merkezi kafeterya kısmı ve iki ayrı mutfak ile aynı anda iki bin kişinin oturup yemek yiyebileceği sekiz salonu mevcuttur.

Günlük 4 çeşit yemek verilmektedir. Yemek ücreti Öğrenciler için 1.YTL., İdari Personel için 1.25 YTL. Akademik Personel için de 1.50 YTL.dir. Yine belirtilen dönemlerde ayda ortalama 317 öğrencimize ücretsiz yemek verilmiştir.

Üniversite Evi’nin boya ve badana işleri yaptırılmış, ayrıca tuvalet ve lavabolara tadilat işlemi yapılarak daha temiz ve hijyenik hale getirilmiştir.Mutfak kısmında bulunan soğuk hava depolarının alt kısımları mermer yaptırılmıştır. Ayrıca mutfak kısmı ve salonlar periyodik olarak ayda iki kez kemirgenlere ve haşerelere karşı ilaçlama işlemi yapılmaktadır.

Sosyal Merkez
Üniversitemiz Sosyal Merkezinde 4 bine yakın tüm akademik-idari personele günün her saatinde yemek hizmeti, boş zamanlarında oyun ve dinlenme ile ilgili hizmet verilmektedir.

Atatürk Kültür Merkezi
Sosyal, Kültürel ve Bilimsel faaliyetlerin % 90’ nı Mühendislik Fakültesi kampusunda bulunan Atatürk Kültür Merkezi salonunda gerçekleşmektedir. Salonun oturma kapasitesi sekiz yüz otuz bir(831) kişiliktir. Üniversitemizde konferans, panel, sempozyum, konser, tiyatro, açılış-kapanış ve mezuniyet geceleri gibi etkinlikler artarak devam etmektedir. Öğrencilerin birlik ve beraberliğini artırıcı faaliyetler sürekli teşvik edilmektedir.

Fuaye kısmı beş yüz yirmi(520) metre kare olup bu alanda ayrıca bir protokol VIP salonu mevcuttur. Salon ofisleri( Proje Ofisi ve Tiyatro Birimi, AKM Müdürü ofisi, bay makyaj odası, bayan makyaj odası, mezuniyet odası, dekor-kostüm-ışık-ses malzeme deposu), hizmet bölümleri ve fuayesi ile tüm etkinliklere cevap verecek şekilde dizayn edilmiştir.

Prof. Dr. Bahaeddin ÖĞEL Konferans Salonu
Fen-Edebiyat Fakültesi binasında hizmete konulan Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL konferans salonu iki yüz elli (250) kişilik oturum kapasitesine sahiptir. Üniversitemizce konferans ve panel gibi bilimsel, kültürel etkinliklerin birçoğu bu salonda yapılmaktadır. Sahne, koltuk ve masaları ile ses düzeni yenilenmiş, salon klimalı hale getirilmiştir.

Prof. Dr. Mustafa TEMİZER Konferans Salonu
Veteriner Fakültesi binasında bulunan bu salon dört yüz bir (401) kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Anma günleri, sempozyum, konferans ve panel gibi bilimsel ve kültürel faaliyetlerin yapılması için uygundur. Salona sabit ses sistemi yerleştirilmiş, koltukları kaplanmış ve klimalı hale getirilmiştir.

Mavi Salon
Mühendislik Fakültesi Dekanlık binasında bulunan mavi salon seksen beş (85) kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Anma günleri, toplantılar, sempozyum, konferans ve panel gibi bilimsel, kültürel faaliyetlerin yapılmasına müsaittir. Ayrıca, bazı sempozyum ve kongrelerde Atatürk Kültür Merkezi ile ortaklaşa kullanılmaktadır.

Misafirhane
A Blok
20 odadan müteşekkildir. 4 odası tek kişilik bir odası süit, 15 odada çift kişiliktir. Toplam 35 yatak vardır.

B Blok
Lojman olarak kullanılan 4 dairenin 1999 yılında yeniden düzenlenmesi şekliyle misafirhane olarak kullanıma başlanılan kısımdır. Her dairede üç oda, her odada iki yatak vardır.Toplam 24 yatak vardır.

Yatak ücretleri Üniversite elemanları için ( kahvaltı dahil ) 
Tek kişilik 30.00 TL
Çift kşşilik 25.00 TL
Üç Kişilik 20.00 TL dir.
(Üniversite mensuplarına 5.00 TL indirim uygulanmaktadır)

Misafirler Yönergede belirtilen esaslar dahilinde kabul edilmektedirler. Haftanın her günü 24 saat hizmet verilmektedir.
İrtibat Tel : 0 424 241 55 29
0 424 237 00 00 / 6000 – 6001 (Dahili No)

KÜLTÜR HİZMETLERİ

124 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatının Yeniden Düzenlenmesi Hakkındaki Kararnamenin 32. Maddesinde “Öğrencilerin ve Personelin Kültürel ve Sosyal İhtiyaçlarını Karşılayacak Faaliyetleri Düzenlemek Görevi” Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarına verilmiştir. Bu nedenle Yükseköğretim Gençliğinin Atatürk İlkeleri ve İnkılapları doğrultusunda Türk Milletinin milli, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan beden ve ruh bakımından sağlıklı şekilde gelişmiş fertler olarak yetiştirilmelerinin temin edilmesi, gençlerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının en iyi düzeyde karşılanması gerekmektedir.Bu amaçla Üniversitemizde her öğretim yılında bir çok kültürel faaliyet düzenlenmekte bu kültürel faaliyetler çerçevesinde konser, tiyatro vb. organizasyonlar yapılarak öğrencilerimizin hem ilgisini çekmek hem de katılımını sağlamak için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda her yıl “Üniversitemiz Bahar Şenlikleri” gerçekleştirilmektedir. 

SPOR HİZMETLERİ

Öğrencilerimizin beden ve ruh yapılarının sağlıklı olabilmesi, zorluklara dayanıklı, kötü alışkanlıklardan arınmış bir toplum olarak teşekkülünde önemli bir unsur olan spor faaliyetleri, Üniversitemizde bu öğretim yılında da yaygın bir şeklide devam ettirilmiştir. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Spor Kolları Genel Koordinatörlüğüne bağlı kulüpler tarafından Daire başkanlığımız kontrolünde yerine getirilmiştir.

MEVCUT SPOR TESİSLERİMİZ

Kapalı Spor Salonu
Salonumuz Mühendislik kampus ünde olup 500 seyirci kapasitelidir. Ölçüleri 31.08×19.55 m olup yüksekliği 8.50 m’dir. Salonumuzda 3 soyunma odası, 1 depo, 1 tesis amiri odası, 1 danışma, 1 personel odası bulunmaktadır.

Salonumuzda Basketbol ve Voleybol müsabakalarının oynanması için gerekli standartlara sahiptir. Üniversitemiz spor salonunda A ve B seyirci girişindeki kapılar tadilat yaptırılarak her iki girişe fotosel kapı yaptırılmıştır. Üniversitemiz federasyon faaliyetlerini rahatlıkla salonumuzda organize edebilmektedir. Kapalı Spor Salonunun elektrik tesisatındaki arızalar giderilmiştir.

Kapalı spor salonu arka giriş kapısında bulunan kantin kapı boşluğundan taşınarak içeriye daha çağdaş bir yapıya kavuşturulmuştur.

Step Aerobik Salonu
Eski veteriner fakültesinin hayvan barınağı olarak kullandığı ve atıl durumda bulunan bina komple elden geçirilmiş 1 idari oda, 1 step aerobik salonu, 1 adet kondisyon merkezi , 1 adet çay odası, oluşturulmuş ve lavabo ve tuvaletler elden geçirilmiştir.

Step-Aerobik salonu olarak belirlenen salon boya yaptırılmış, zemin halı ile döşenmiş, duvarlara flotal aynalar taktırılmış vcd, çay makinesi ve elektrik süpürgesi alınarak Akademik ve İdari personelimizin yanı sıra öğrencilerimizin hizmetine çağdaş bir mekan sunulmuştur.

Fitness Salonu
Fitness salonu olarak belirlenen salonda zemin laminat parke yaptırılmış bina boyanmış ve Ağırlık merkezi salonunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca salona Elazığ da hiçbir salonda bulunmayan spor makineleri alımı yapılarak Üniversitemize yakışır çağdaş bir merkez haline getirilmiştir.

Açık Spor Sahaları
Açık spor sahalarında bulunan basketbol potaları sponsor vasıtası ile mika çarpma levhaları haline getirilmiştir.

Çim Futbol Sahası
Çim sahamız mühendislik kampus ünde olup nizami ölçülerdedir. Ayrıca sahamızda atletizm pisti mevcuttur. Çim sahamızda gerek amatör müsabakalar, gerek üniversitemizin organize ettiği müsabakalar gerekse zaman zaman milli takım seçmeleri için çok amaçlı kullanılmaktadır.

 • 6 Adet Açık Basketbol Sahası.
 • Halı Saha.
 • 3 Adet toprak Futbol Sahası.
 • Tıp Fakültesinin önünde Voleybol, Basketbol, Futbol ve Tenis kortundan oluşan spor kompleksi.
 • Paintball Tesisleri.
 • Plaj Voleybolu sahası.
 • Kondisyon Aletleri ve Jimnastik salonundan oluşan Fitness Salonu.
 • Kapalı Spor Salonu önünde; Voleybol, Basketbol ve Tenis Kortlarından oluşan Spor Kompleksi.

NOT:Mevcut tesislerin yanı sıra kampus içerisinde inşaatı devam eden kapalı spor salonu bulunmaktadır.

KOL FAALİYETLERİ

2001-2002 Öğretim yılında Üniversitemiz bağlı birimlerde kurulmuş olup, faaliyet gösteren “Sağlık, Kültür, Spor, Bilim ve Sosyal” kollarla ilgili veritabanı oluşturmak ve etkinlikler çerçevesinde koordinasyonu sağlamak amacıyla kollar koordinatörlüğü ihdas edilmiştir.

Bu çerçevede yıllık etkinlikler üniversitemiz öğrencilerinin her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere aktif katılımını sağlayacak organizasyonları yapmanın ve bunun için gereken tanıtımın yapılmasının, faaliyetlerin bütün fakülte ve yüksekokul öğrencilerini kapsayacak şekilde eşit imkanlardan eşit yararlanma prensibi doğrultusunda gerçekleştirilmesi amaç edinilmiştir. 

SPOR KULÜPLERİ

SPOR HİZMETLERİ

Öğrencilerimizin beden ve ruh yapılarının sağlıklı olabilmesi, zorluklara dayanıklı, kötü alışkanlıklardan arınmış bir toplum olarak teşekkülünde önemli bir unsur olan spor faaliyetleri, Üniversitemizde bu öğretim yılında da yaygın bir şeklide devam ettirilmiştir. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Spor Kolları Genel Koordinatörlüğüne bağlı kulüpler tarafından Daire başkanlığımız kontrolünde yerine getirilmiştir. 

SPOR TESİSLERİ

MECUT SPOR TESİSLERİMİZ
Kapalı Spor Salonu:Salonumuz Mühendislik kampus ünde olup 500 seyirci kapasitelidir. Ölçüleri 31.08×19.55 m olup yüksekliği 8.50 m’dir. Salonumuzda 6 soyunma odası, 1 depo, 1 tesis amiri odası, 1 danışma, 1 personel odası bulunmaktadır. Salonumuzda Basketbol ve Voleybol müsabakalarının oynanması için gerekli standartlara sahiptir. 
Çim Futbol Sahası: Çim sahamız mühendislik kampus ünde olup nizami ölçülerdedir. Ayrıca sahamızda atletizm pisti mevcuttur. Çim sahamızda gerek amatör müsabakalar, gerek üniversitemizin organize ettiği müsabakalar gerekse zaman zaman milli takım seçmeleri için çok amaçlı kullanılmaktadır. 
6 Adet Açık Basketbol Sahası.
Halı Saha.
2 Adet toprak Futbol Sahası.
Tıp Fakültesinin önünde Voleybol, Basketbol, Futbol ve Tenis kortundan oluşan spor kompleksi.
Paintball Tesisleri.
Plaj Voleybolu sahası.
Kondisyon Aletleri ve Jimnastik salonundan oluşan Fitness Salonu.
Kapalı Spor Salonu önünde; Voleybol, Basketbol ve Tenis Kortlarından oluşan Spor Kompleksi.
NOT: Mevcut tesislerin yanı sıra kampus içerisinde inşaatı devam eden kapalı spor salonu bulunmaktadır.

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YAPILAN SPORTİF FAALİYETLER
ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU

Üniversitemiz 2007–2008 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversite Sporları Federasyonunun Faaliyet Programında bulunan 13 Branşa Katılmak için müracaatta bulunmuştur. Faaliyet Programında Toplam 12 Branşa Katılım Gerçekleşmiştir. Dağcılık branşında yeterli katılım Sayısı olmadığı için Federasyon tarafından organize edilmemesine karar verilmiştir. Üniversitemiz toplam 11 branşla Federasyon Faaliyetlerine katılımı tamamlanmıştır. 

ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU FAALİYETLERİNE KATILINAN BRANŞLAR

 ATLETİZM
 BASKETBOL
 BOKS
 DAĞCILIK
 FUTBOL
 HALK OYUNLARI
 HENTBOL
 KROS
 TENİS
 TAEKWONDO
 MASA TENİSİ
 VOLEYBOL
 PLAJ HENTBOLÜ

KÜLTÜR KULÜPLERİ

2001-2002 Öğretim yılında Üniversitemiz bağlı birimlerde kurulmuş olup, faaliyet gösteren “Sağlık, Kültür, Spor, Bilim ve Sosyal” kollarla ilgili veritabanı oluşturmak ve etkinlikler çerçevesinde koordinasyonu sağlamak amacıyla kollar koordinatörlüğü ihdas edilmiştir.

Bu çerçevede yıllık etkinlikler üniversitemiz öğrencilerinin her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere aktif katılımını sağlayacak organizasyonları yapmanın ve bunun için gereken tanıtımın yapılmasının, faaliyetlerin bütün fakülte ve yüksekokul öğrencilerini kapsayacak şekilde eşit imkanlardan eşit yararlanma prensibi doğrultusunda gerçekleştirilmesi amaç edinilmiştir. 

Kültür Kolları Koordinatörlüğüne bağlı olarak, aşağıda belirtilen Kulüpler kurulmuştur.

Kültür Kolları Koordinatörü

Kültür Kolları Koordinatör Yardımcısı
Uzman Metin ÇAĞLAR

Atatürkçü Düşünce Kulübü
Yrd.Doç.Dr.Ergünöz AKÇORA

Fotoğrafçılık Kulübü
Öğr.Gör.Recep BAĞCI

Halk Oyunları Kulübü
Cabir BİNGÖL

İngilizce Dil Kulübü
İng.Okt.Mahmut Yasin DEMİR

Medya-İletişim Kulübü
Öğr.Gör.Göksel GÖKER

Müzik Kulübü

Türk Halk Müziği
Niyazi ATICI

Türk Sanat Müziği 
Öğr.Gör. A.Fuat SEVİM

ROCK Müziği
Okt.Tolga KARACA

Okumayı Geliştirme Kulübü 
Yrd.Doç.Dr.Erdinç ARICI

Radyo Kulübü

Resim ve Grafik Kulübü 
Öğr.Gör.Yaşar Sabri ŞANLI

Sinema Kulübü

Tiyatro Kulübü

Türk Süsleme Sanatı Kulübü
Öznur AKSOY

BİLİM KULÜPLERİ

Bilim kolları koordinatörlüğü Yapı Girişimcileri kulübü 

SOSYAL KULÜPLER

Sosyal Kollar Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Mukadder BOYDAK ÖZAN
Sosyal Kollar Koordinatör Yardımcısı
Arş.Gör. Onur YERLİKAYA
Aktif Yaşam Kulübü
Hıdır PEKMEZ

F.Ü. Güzelleştirme ve Doğa Kulübü
Öğr.Gör. Rüçhan POLAT

F.Ü. Sosyal Yardımlaşma Kulübü
Doç.Dr. Salih YAZICIOĞLU

Gezi ve Turizm Kulübü
Yrd.Doç.Dr. Ayşe ÇAĞLAYAN

Kariyer ve İnsan Kaynakları Kulübü
Doç.Dr. Soner ALTUNDAĞ 

Sivil Toplum ve Avrupa Çalışmaları Kulübü
Prof.Dr.Cemalettin ÇOPUROĞLU

Tekstil ve Moda Tasarımı Kulübü
Öğr.Gör. Keziban ŞENER

Toplum Gönüllüleri Kulübü

Eğitim Kulübü
Arş.Gör. Onur YERLİKAYA 

SAĞLIK KULÜPLERİ

Sağlık Kolları Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERENSOY

Sağlık Kolları Koordinatör Yardımcısı

Alkol, Sigara ve Uyuşturucuyla Mücadele Kulübü
Yrd.Doç.Dr. Erhan DEVECİ

F.Ü. Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Top.(FÜTBAT) Kulübü
Doç.Dr.Ş.Kerem ÖZEL

Türk Music-Fırat Tıp Öğrencileri Uluslar Arası Komitesi Kulübü
Doç.Dr. Engin ŞAHNA

Sağlık Kulübü
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ERENSOY

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

BENZER İÇERİKLER

FOTOSEL KRONOMETRE ‘DE KAMPANYAYI KAÇIRMAYIN !

FOTOSEL KRONOMETRE ‘DE KAMPANYAYI KAÇIRMAYIN !KREDİ KARTINA 12 TAKSİT İMKANINI KAÇIRMAYIN !    Sistem tripodlar, reflektörlü

Marmara Meslek Kursu-İstanbul

Marmara Meslek Kursu-İstanbulYAZA ÖZEL BÜYÜK KAMPANYA (Spa Yöneticiliği Kursu)(Estetisyenlik)(Masör-Masöz) MİLLİ

Besyom Hazırlık Kursları- İstanbul

Besyom Hazırlık Kursları- İstanbulWeb Site ve Facebook Sayfamızın Sahibi Besyo Alanında İlk ve Tek Dergi Yazan

RastgeleSeçilen İçerik

FACEBOOK'TA BİZİ BULUN

Besyom Hazırlık Kursları | Beden Eğitimi, Besyo | Formasyon